Loading

Logo

Convocatòria artística d’intervenció a l’espai

 

Fotografies de l’espai on intervenir / Bases en PDF

 

Intervenció artística multidisciplinària a l’interior del Centre Cívic Matas i Ramis, del barri d’Horta.

Aquest centre cívic té un vincle molt estret amb la música, per tal de fer-lo visible s’ha creat per primer cop una convocatòria artística en la qual els participants proposaran una intervenció amb una obra pròpia conceptualitzada a partir de la idea de música i pensada expressament per l’escala de l’interior de l’edifici (site-specífic).

1. Participants

Artistes majors de 18 anys o col·lectius artístics

2. Com participar-hi

a) Trobareu les imatges de l’espai a intervenir a concurscantautors.cat ; editeu-les amb un esbós de la intervenció que s´hi proposa i genereu-ne un document PDF.

b) Ompliu el formulari d’inscripció que trobareu a: concurscantautors.cat , i afegiu l’enllaç (url) amb el document PDF generat.

*La proposta pot abastar tant una part de l’espai com la seva totalitat. Per a més informació podeu fer consultes a: artmatasiramis@gmail.com

3. Termini de presentació

– De l’1 febrer al 15 d’abril (la intervenció s´hi durà a terme al maig)

4. Jurat

El jurat estarà format per l’organització i per altres persones de l’àmbit artístic.

El jurat podrà adoptar totes aquelles decisions que afavoreixin la bona marxa de la convocatòria, fins i tot en qüestions que no quedin explícitament previstes en aquestes bases.

5. Criteris de valoració

Tenint en compte que es tracta d’una intervenció permanent i que, per tant, quedarà instal·lada al Centre, se´n valoraran els següents aspectes:

– Qualitat artística, execució, tècnica i concepte
– Relació amb la música (conceptualització)
– Adequació a l’espai i adaptació a l’activitat habitual del centre
– Viabilitat tècnica i sostenibilitat dels recursos emprats per a la seva realització
– Relació amb el context del Centre i del barri d’Horta

6. Premi

– 1 guanyador/a: L´artista o col·lectiu seleccionat per dur a terme la intervenció rebrà una dotació econòmica de *500 € en concepte de premi + 500 € en despeses de producció.

*L’import net del premi restarà subjecte a les retencions i obligacions fiscals i tributàries que siguin aplicables en el moment del seu lliurament.

7. Responsabilitats dels artistes

– La intervenció ha de quedar conclosa el dia 1 de juny. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material rebut per tal de fer-ne difusió (web, xarxes, mitjans de comunicació, entre d´altres).

– Els artistes participants es comprometen a autoritzar aquestes accions promocionals.

– La participació a la convocatòria implica l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases.

8. Cronograma

– de l’1 de febrer al 15 d’abril: presentació de propostes.

– 29 d’abril: es donarà a conèixer la proposta guanyadora.

– del 30 d’abril al 30 de maig: materialització de l’obra.

– 1 de juny: inauguració de l’obra.

– Dissabte, 15 de juny: opcionalment, l’artista podrà incloure una visita guiada o presentació de la seva obra al programa d’activitats de la semifinal del Concurs de Cantautors/es d’Horta-Guinardó.

Dades Personals
 

 
Intervenció artística