Loading

Logo

19è  Concurs de Cantautors/es d’Horta-Guinardó

 

Bases Català en PDF / Bases Castellà en PDF

 

1. Les inscripcions s’adreçaran al Centre Cívic Matas i Ramis en el període comprès entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2019. La fitxa d’inscripció la podeu trobar a la pàgina concurscantautors.cat.

Les inscripcions es podran realitzar:

a. Presencialment al Centre Cívic Matas i Ramis

C/ Feliu i Codina, 20,
08031, Barcelona
Dilluns a divendres: de 9.00 a 21.00 h
Dissabtes: de 9.00 a 14.00 h

b. Per correu postal al Centre Cívic Matas i Ramis

c. A través de la pàgina: concurscantautors.cat

2. Per concursar s’haurà de presentar la fitxa d’inscripció degudament emplenada. En cas d’inscripció presencial o per correu postal, l’àudio i/o el vídeo en format digital de tres temes propis, la lletra de les cançons presentades i el rider tècnic per a l’actuació en directe es faran arribar en suport físic (CD, memòria USB, entre d´altres).

En cas d’inscripció a través de la pàgina concurscantautors.cat, s’haurà d’emplenar el formulari específic i adjuntar l’enllaç URL per a la descàrrega dels tres temes propis, la lletra de les cançons presentades i el rider tècnic per a l’actuació en directe.

La traducció és indispensable en cas de no ser ni en català ni en castellà.

3. A la inscripció s’haurà d’especificar el tipus d’instruments acompanyants, que en cap cas es podran modificar a les actuacions de semifinals. A la final sí es podran modificar els temes presentats, facilitant-ne, però, prèviament a l’organització la lletra i el rider corresponent.

4. No s´hi podran presentar els guanyadors/es de les edicions anteriors. Així mateix, les persones que ja hagin participat en edicions anteriors no podran interpretar cap dels temes amb què van concursar.

5. Un jurat previ, format per l’organització i persones de l’àmbit musical, seleccionarà un màxim de 20 propostes per participar a les semifinals del concurs.

Semifinals: 14 de juny a les 20 h i 15 de juny a les 19 h.

6. De les propostes interpretades en directe en les semifinals, el jurat seleccionarà els 10 finalistes.

Final: 16 de juny, a les 18.30 h (Plaça d’Eivissa)

7. Els participants podran portar un màxim de dos músics acompanyants.

8. L’ordre de les actuacions serà establert prèviament per sorteig. Aquest ordre serà inalterable. En cas d’absència, el participant quedarà exclòs del concurs. Als participants se’ls comunicarà per telèfon (WhatsApp) i/o correu electrònic el dia de la semifinal i horari en què se’ls convoca.

9. El jurat de la fase final valorarà les propostes tenint en compte 4 conceptes definits: text, música, veu i presència escènica. La seva decisió serà pública i no susceptible de reclamació. El concurs es podrà declarar desert. Així doncs, el jurat podrà adoptar totes aquelles decisions que afavoreixin la bona marxa del concurs, fins i tot en qüestions no previstes explícitament en aquestes bases.

10. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material gràfic rebut per fer difusió del Concurs de Cantautors/es d’Horta-Guinardó (web, xarxes socials, mitjans de comunicació, entre d´altres).

11. Es preveu realitzar un reportatge fotogràfic i audiovisual de les semifinals i la final per a futures accions promocionals del concurs. Els cantautors/es participants es comprometen a autoritzar-ne les accions, les quals es llicenciaran a través de Creative Commons.

12. Els Cd o d´altres suports físics que es presentin al concurs, com a part de la inscripció, es guardaran fins al 30 de setembre del 2019 al Centre Cívic Matas i Ramis.

13. L’incompliment sense causa justificada del compromís assumit pel guanyadors/res quant a la seva participació en aquesta edició comportarà la revocació del premi atorgat, amb exigència del reintegrament de la dotació econòmica i l’anul·lació dels concerts previstos.

14. La participació al concurs implica l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases.
Premis

Primer Premi
• 1000 €*
• Participació durant l’any següent en un concert de promoció dins de la programació musical del Centre Cívic Matas i Ramis.
• Participació en un circuit de promoció dins de la programació musical d’equipaments públics de la ciutat de Barcelona i d´altres sales del territori.

Segon Premi
• 800 € *
• Participació durant l’any següent en un concert de promoció dins de la programació musical del Centre Cívic Matas i Ramis.

Tercer Premi
• 600 €*
• Participació durant l’any següent, en un concert de promoció dins la programació musical del Centre Cívic Matas i Ramis.

*L’import net dels premis restarà subjecte a les retencions i obligacions fiscals i tributàries que siguin aplicables en el moment del seu lliurament.

Formulari d'inscripció